چهارمین انقلاب صنعتی

مهر 28, 1397

روز جهانی استاندارد سال 2018

روز جهانی استاندارد سال 2018 استاندارد های بین المللی و چهارمین انقلاب صنعتی هر سال در تاریخ ۱۴ اکتبر برابر با ۲۲ مهر ، روز جهانی […]