شهریور ۲۷, ۱۳۹۷

نمایشگاه ساپکو سال ۹۷

حضور شرکت مهندس مهر در ششمین نمایشگاه قالب، ابزار و مواد اولیه   شرکت مهندسی مهر شما را به بازدید از غرفه این شرکت در ششمین […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۷

نمایشگاه صنعت ۹۷

حضور شرکت مهندس مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت شرکت مهندسی مهر شما را به بازدید از غرفه این شرکت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی […]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸

نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت امــروزه یکـــی از شاخص های اصلی سنجش توســعه یافتگی کشورها، توســعه بخش صنعت از جنبه های اقتصاد ملی، منطقه ای و […]