روز جهانی استاندارد سال ۲۰۱۸

روز جهانی استاندارد سال ۲۰۱۸

استاندارد های بین المللی و چهارمین انقلاب صنعتی

هر سال در تاریخ ۱۴ اکتبر برابر با ۲۲ مهر ، روز جهانی استاندارد را در سراسر جهان گرامی می دارند و در این روز از تلاش هزاران کارشناس همکار با سازمانهای IEC، ISO و ITU که استانداردهای بین المللی تشویقی را تدوین می کنند، تقدیر می شود.

 

مفهوم پوستر روز جهانی استاندارد سال ۲۰۱۸

نمایشگاه صنعت ۹۷

حضور شرکت مهندس مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

شرکت مهندسی مهر شما را به بازدید از غرفه این شرکت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دعوت می نماید.

زمان برگزاری: ۲۱ الی۲۴ مهر سال ۱۳۹۷

ساعات بازدید: ۹ الی ۱۷

سالن: ۳۱a (میلاد – طبقه پایین)      غرفه: ۳۰

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مقدم

نمایشگاه ساپکو

حضور شرکت مهندس مهر در ششمین نمایشگاه قالب، ابزار و مواد اولیه

 

شرکت مهندسی مهر شما را به بازدید از غرفه این شرکت در ششمین نمایشگاه قالب، ابزار و مواد اولیه دعوت می نماید.

زمان برگزاری: ۲ الی۵ مهر سال ۱۳۹۷

ساعات بازدید: ۹ الی ۱۶

سالن: ۲      غرفه: ۱۷۳-۱۸۴

محل برگزاری: شرکت طراحی مهندسی

روز جهانی تایید صلاحیت ۲۰۱۸