دستگاه های اندازه گیری سه بعدی تک بازو و دو بازو افقی

Horizontal Arms Coordinate Measuring Machines

trimek-3trimek-2
دستگاه های اندازه گیری CMM تک بازو افقیtrimek-4

✔دستگاه های اندازه گیری CMM تک بازو افقی برای اندازه گیری قطعات بزرگ استفاده می شوند که در صورت نیاز به اندازه گیری و بازرسی قطعه از دوطرف بهتر است از دو عدد دستگاه تک بازو (دو بازو) جهت سرعت بالاتر استفاده گردد.

✔دستگاه اندازه گیری CMM افقی را میتوان از نظر عملکرد به دو روش دستی (Manual) و اتوماتیک (CNC) تقسیم بندی کرد.

✔دستگاه های اندازه گیری CMM تک بازو و دوبازو افقی برمبنای نیاز مشتریان و کاربرد های مختلف به دو شکل مختلف زیر ساخته می شوند:
۱)  دستگاهی که دارای میز سنگی بوده و آنرا روی زمین قرار میدهند.
۲)   دستگاهی که بدون میز سنگی بوده و این نوع دستگاه ها را داخل زمین قرارد میدهند.

✔دستگاه های اندازه گیری تک بازو افقی برای صنایع خودرو سازی، صنایع هوا فضا، صنایع ریلی، صنایع دریایی و … مورد استفاده قرار میگیرند.

نرم افزار های دستگاه های CMM تک بازو و دو بازو افقی

لوازم جانبی دستگاه های CMM تک بازو و دو بازو افقی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های شرکت و داخلی ۲۰۲ با کارشناس مربوط به دستگاه های اندازه گیری CMM  تماس حاصل فرمایید.