دستگاه های اندازه گیری سه بعدی تک بازو و دو بازو افقی

Horizontal Arms Coordinate Measuring Machines

دستگاه های CMM تک بازو و دو بازو افقی

trimek-3trimek-4
دستگاه اندازه گیری CMM پرتابل ۷ محور
 ۷AXIS Portable CMM
trimek-1trimek-2
دستگاه اندازه گیری CMM پرتابل ۷ محور
 ۷AXIS Portable CMM

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

✔دستگاه های اندازه گیری CMM تک بازو افقی برای اندازه گیری قطعات بزرگ استفاده می شوند که در صورت نیاز به اندازه گیری و بازرسی قطعه از دوطرف بهتر است از دو عدد دستگاه تک بازو (دو بازو) جهت سرعت بالاتر استفاده گردد.

✔دستگاه اندازه گیری CMM افقی را میتوان از نظر عملکرد به دو روش دستی (Manual) و اتوماتیک (CNC) تقسیم بندی کرد.

✔دستگاه های اندازه گیری CMM تک بازو و دوبازو افقی برمبنای نیاز مشتریان و کاربرد های مختلف به دو شکل مختلف زیر ساخته می شوند:
۱)  دستگاهی که دارای میز سنگی بوده و آنرا روی زمین قرار میدهند.
۲)   دستگاهی که بدون میز سنگی بوده و این نوع دستگاه ها را داخل زمین قرارد میدهند.

✔دستگاه های اندازه گیری تک بازو افقی برای صنایع خودرو سازی، صنایع هوا فضا، صنایع ریلی، صنایع دریایی و … مورد استفاده قرار میگیرند.

X