مشخصات فنی :

میزهای صفحه صافی از تجهیزات اصلی آزمایشگاه های اندازه گیری می باشند که عموما” به عنوان سطح مبنا جهت اندازه گیری قطعات به صورت مقایسه ای و یا مستقیم استفاده می شود.

میز های صفحه صافی به دوصورت چدنی و گرانیتی ساخته می شوند که میز های گرانیتی نسبت به چدنی دارای مزایای بیشتر می باشند، برخی از مزیت های میز های صفحه صافی گرانیتی عبارتند از :

  • سختی بالا نسبت به میز های چدنی (دو برابر )
  • تغییر شکل ابعادی بسیار کم در مقابل تغییرات دمایی
  • عمر طولانی و ماندگاری بدلیل ساختار گرانیت و در نتیجه هزینه های کم نگهداری
  • عملکرد بدون مشکل جهت استفاده از متریال های مغناطیسی (Magnetic Material)
  • مقاومت بسیار بالا نسبت به سایش و خمیدگی (Deflection) نسبت به وزن قطعات سنگین
  • رینگ کردن راحت قطعات بدون آسیب دیدگی بدلیل کیفیت سطح بالا و نداشتن بر برآمدگی در سطح گرانیت

 

توضیحات فنی :

خانهسوالاتتماسارتباط با ما