مهر ۲۸, ۱۳۹۷

روز جهانی استاندارد سال ۲۰۱۸

روز جهانی استاندارد سال ۲۰۱۸ استاندارد های بین المللی و چهارمین انقلاب صنعتی هر سال در تاریخ ۱۴ اکتبر برابر با ۲۲ مهر ، روز جهانی […]
مرداد ۷, ۱۳۹۷

روز جهانی تایید صلاحیت ۲۰۱۸

مرداد ۷, ۱۳۹۷

روز جهانی اندازه شناسی ۲۰۱۸