مرداد ۷, ۱۳۹۷

روز جهانی اندازه شناسی ۲۰۱۸

مرداد ۷, ۱۳۹۷

روز جهانی تایید صلاحیت ۲۰۱۸

مهر ۲۸, ۱۳۹۷

روز جهانی استاندارد سال ۲۰۱۸

روز جهانی استاندارد سال ۲۰۱۸ استاندارد های بین المللی و چهارمین انقلاب صنعتی هر سال در تاریخ ۱۴ اکتبر برابر با ۲۲ مهر ، روز جهانی […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۷

بازدید رئیس محترم مرکز ملی اندازه شناسی ایران از آزمایشگاه شرکت مهر

جناب آقای دکتر معدنی پور و معاونت محترم ایشان جناب آقای مهندس محمدی، صبح امروز از آزمایشگاه ها و بخش های مختلف شرکت مقیاس همیشه ردیاب […]
X