نگهداری از گیج بلوکها

نکات مربوط به حفظ و نگهداری از گیج بلوکها:

1- بعد از استفاده حتما دو سطح گیج بلوکهای اندازه گیری شده را تمیز کنید تا جائی که از باقی ماندن اثر انگشت اطمینان حاصل شود.سپس در جعبه مخصوص درمحلی که دما نسبتا ثابت ورطوبت پایین باشد نگهداری کنید.

2-برای نگهداری طولانی مدت بلوک ها سطوح آنها را حتما با گریس مرغوب ویاوازلین صنعتی چرب کنید.

3-پلیسه های ایجاد شده روی سطح گیج بلوکها را با سایش روی سنگ آرکانزاس برطرف کنید.برای این منظور بلوک را به نرمی روی سنگ فشار داده وبه آرامی حرکت دهید تا پلیسه از بین برود.در صورت استفاده مجدد از سنگ باید آنرا کاملا تمیز کنید. 

4-برای اطمینان از درستی وگرید  گیج بلوکها حداقل سالی یکبار نسبت به کالیبراسیون دوره ای اقدام نمائید

5-برای چسباندن گیج بلوکها به روش ذیل اقدام نمایید:

   1-چسباندن دوگیج بلوک با ضخامت زیاد:

اطمینان حاصل کردن ازتمیزبودن دو سطح گیج بلوکها که به هم میچسبند.

  گذاشتن دوسطح اندازه گیری از گیج بلوکها به گونه ای که با یکدیگرزاویه قائمه بسازند. 

 بااعمال اندکی نیرو وچرخش آرام یکی ازگیج بلوکها به روی دیگری.

– حرکت گیج بلوک فوقانی تا جایی که اضلاع گیج بلوکها با یکدیگر در یک راستا قرار بگیرند

2-چسباندن یک گیج بلوک با ضخامت کم به یک گیج بلوک با ضخامت زیاد:

   -حرکت دادن انتهای گیج بلوک با ضخامت کم تا انتهای گیج بلوک با ضخامت زیاد.

 

 

 

 

 

 

– اعمال نیروی یکنواخت روی گیج بلوک با ضخامت کم تا جائی که اضلاع گیج بلوکها در یک راستا قرار بگیرند.

 

 

 

 

 

 

3-چسباندن دو گیج بلوک با ضخامت های کم:

-چسباندن گیج بلوک با ضخامت کم به روی گیج بلوک با ضخامت زیاد(روش 1).

-چسباندن یک گیج بلوک با ضخامت کم به روی گیج بلوک با ضخامت کم قبلی.

-جدا کردن گیج بلوک با ضخامت زیاد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *