دارنده گواهی تائید صلاحیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه تست خطا و کالیبراسیون ماشین افزار همراه با صدور گواهینامه معتبر از سوی آزمایشگاه کالیبراسیون مهر تحت اعتبا (نظام تائید ایران IEC/ISO 17025 )

✔️صدور گواهینامه کالیبراسیون:
✔️آموزش اپراتوری دستگاه (انواع کنترلر)
✔️انجام تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی دستگاه های قدیمی
✔️انجام تنظیمات و به دقت رسانی ماشین افزار
✔️نمایندگی فروش تجهیزات تست ماشین افزار (محصولات شرکت Renishaw انگلستان)

ارائه خدمات لیزر و BALL BAR برای انواع ماشین افزار (فرز و تراش)

✔️خدمات کالیبراسیون ماشین افزار برای:

⚪ دستگاه های قدیمی جهت اطمینان از صحت عملکرد و وضعیت
⚪ دستگاه های جدید برای تائید صحت عملکرد
⚪ پیمانکاران برای اثبات کنترل محصولات تولیدی
⚪ دستگاه های تعمیر شده برای تائید کیفیت تعمیرات انجام شده