دستگاه های اندازه گیری سه بعدی CMM

انواع دستگاه های اندازه گیری سه بعدی CMM

2-12-2
[ult_buttons btn_title=”CMM اتاقی بزرگ” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fmehr-eng.com%2Fgantry-cmm-brands%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”288″ btn_height=”30″ btn_bg_color=”#e4e4e4″ btn_bg_color_hover=”#f48358″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”Large Gantry CMMs” tooltip_pos=”bottom” btn_font_size=”desktop:13px;”]
3-13-2
[ult_buttons btn_title=”CMM دروازه ای” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fmehr-eng.com%2Fbridge-cmm-brands%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”288″ btn_height=”30″ btn_bg_color=”#e4e4e4″ btn_bg_color_hover=”#f48358″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”Bridge CMMs” tooltip_pos=”bottom” btn_font_size=”desktop:13px;”]
1-11-2
[ult_buttons btn_title=”CMM تک بازو و دو بازو افقی” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fmehr-eng.com%2Fhorizontalarm-cmm-brands%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”288″ btn_height=”30″ btn_bg_color=”#e4e4e4″ btn_bg_color_hover=”#f48358″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”Horizontal Arms CMMs” tooltip_pos=”bottom” btn_font_size=”desktop:13px;”]
RENISHAW-ACCRENISHAW-HEAD
[ult_buttons btn_title=”لوازم جانبی CMM” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fmehr-eng.com%2F%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a8%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-cmm-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25af-renishaw%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”288″ btn_height=”30″ btn_bg_color=”#e4e4e4″ btn_bg_color_hover=”#f48358″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”Portable CMMs” tooltip_pos=”bottom” btn_font_size=”desktop:13px;”]
4-14-2
[ult_buttons btn_title=”CMM کوچک و کارگاهی” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fmehr-eng.com%2Faberlink-xtreme%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”288″ btn_height=”30″ btn_bg_color=”#e4e4e4″ btn_bg_color_hover=”#f48358″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”Workshop & Small CMM” tooltip_pos=”bottom” btn_font_size=”desktop:13px;”]
5-15-2
[ult_buttons btn_title=”CMM پرتابل” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fmehr-eng.com%2Fportable-cmm-brands%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”288″ btn_height=”30″ btn_bg_color=”#e4e4e4″ btn_bg_color_hover=”#f48358″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”Portable CMMs” tooltip_pos=”bottom” btn_font_size=”desktop:13px;”]

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های شرکت و داخلی 202 با کارشناس مربوط به دستگاه های اندازه گیری CMM  تماس حاصل فرمایید.