دستگاه اندازه‌گیری CMM پرتابل KREON

Ace6

مشخصات فنی
Scanning performances Probing performances* Working volume Axis Arm model
Ace + Solano Blue Ace + Zephyr II Blue Volumetric accuracy Single point repeatability
0.044mm 0.034mm 0.026mm 0.018mm 2m 6 Ace-6-20
0.052mm 0.042mm 0.034mm 0.023mm 2.5m 6 Ace-6-25
0.061mm 0.018mm 0.043mm 0.030mm 3m 6 Ace-6-30
0.073mm 0.064mm 0.056mm 0.039mm 3.5m 6 Ace-6-35
0.085mm 0.075mm 0.067mm 0.054mm 4m 6 Ace-6-40
0.100mm 0.090mm 0.082mm 0.072mm 4.5m 6 Ace-6-45
توضیحات فنی

☑ توضیحات فنی:

تعداد محور: 7 محور
رنج اندازه گیری: 2000,2500,3000,3500,4000,4500 mm
جنس بدنه: فیبر کربن

☑ نرم افزار:

polyworks,Geomagic,Power inspect,Plogonia
مقایسه نتایج اندازه گیری با CAD فایل
اندازه گیری تمام پارا مترهای سه بعدی
تلرانس گذاری هندسی
اسکن قطعات سه بعدی کوچک و بزرگ
گزارش گیری نتایج اندازه گیری با فرمت های WORD, Excel ,PDF، DXF,IJS

☑ کاربرد:

اندازه گیری قطعات سه بعدی، قالبها، گیج و فیکسچر ها
اندازه گیری و کنترل قطعات در کنار خط تولید و محیط های کارگاهی
مهندسی معکوس قطعات سه بعدی با استفاده از اسکنر های لیزری
مورد استفاده در صنایع مختلف: گروه های خودرو سازی، هواپیما سازی، صنایع ریلی، صنایع نیروگاهی، مجموعه های پتروشیمی و …

ویدئو
فرم استعلام قیمت

حجم مجاز: حداکثر 5 مگابایت. پسوند های مجاز: jpg, jpeg, png, pdf

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

Ace7

مشخصات فنی
Scanning performances Probing performances* Working volume Axis Arm model
Ace + Solano Blue Ace + Zephyr II Blue Volumetric accuracy Single point repeatability
0.047mm 0.039mm 0.032mm 0.022mm 2m 7 Ace-7-20
0.053mm 0.045mm 0.038mm 0.027mm 2.5m 7 Ace-7-25
0.066mm 0.058mm 0.051mm 0.042mm 3m 7 Ace-7-30
0.077mm 0.069mm 0.062mm 0.054mm 3.5m 7 Ace-7-35
0.089mm 0.081mm 0.074mm 0.069mm 4m 7 Ace-7-40
0.104mm 0.096mm 0.089mm 0.078mm 4.5m 7 Ace-7-45
توضیحات فنی

☑ توضیحات فنی:

تعداد محور: 7 محور
رنج اندازه گیری: 2000,2500,3000,3500,4000,4500 mm
جنس بدنه: فیبر کربن

☑ نرم افزار:

polyworks,Geomagic,Power inspect,Plogonia
مقایسه نتایج اندازه گیری با CAD فایل
اندازه گیری تمام پارا مترهای سه بعدی
تلرانس گذاری هندسی
اسکن قطعات سه بعدی کوچک و بزرگ
گزارش گیری نتایج اندازه گیری با فرمت های WORD, Excel ,PDF، DXF,IJS

☑ کاربرد:

اندازه گیری قطعات سه بعدی، قالبها، گیج و فیکسچر ها
اندازه گیری و کنترل قطعات در کنار خط تولید و محیط های کارگاهی
مهندسی معکوس قطعات سه بعدی با استفاده از اسکنر های لیزری
مورد استفاده در صنایع مختلف: گروه های خودرو سازی، هواپیما سازی، صنایع ریلی، صنایع نیروگاهی، مجموعه های پتروشیمی و …

ویدئو
فرم استعلام قیمت

حجم مجاز: حداکثر 5 مگابایت. پسوند های مجاز: jpg, jpeg, png, pdf

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

Baces/Serie100

مشخصات فنی
Probing performances* Working volume Arm model
Volumetric accuracy Single point repeatability
0.044mm 0.028mm 2.6m M SERIE 100 CARBON
0.064mm 0.045mm 3.2m G
0.097mm 0.072mm 4.2m XG
0.120mm 0.094mm 4.6m XL
0.065mm 0.040mm 2.6m M SERIE 200 ALUMINUM
0.095mm 0.068mm 3.2m G
0.210mm 0.098mm 4.2m XG
0.350mm 0.120mm 4.6m XL
توضیحات فنی

☑ توضیحات فنی:

تعداد محور: 6 محور و 7 محور
رنج اندازه گیری: M2600,G3200,XG4200,XL4600 mm
جنس بدنه: فیبر کربن

☑ نرم افزار:

polyworks,Geomagic,Power inspect,Plogonia
مقایسه نتایج اندازه گیری با CAD فایل
اندازه گیری تمام پارا مترهای سه بعدی
تلرانس گذاری هندسی
اسکن قطعات سه بعدی کوچک و بزرگ
گزارش گیری نتایج اندازه گیری با فرمت های WORD, Excel ,PDF، DXF,IJS

☑ کاربرد:

اندازه گیری قطعات سه بعدی، قالبها، گیج و فیکسچر ها
اندازه گیری و کنترل قطعات در کنار خط تولید و محیط های کارگاهی
مهندسی معکوس قطعات سه بعدی با استفاده از اسکنر های لیزری
مورد استفاده در صنایع مختلف: گروه های خودرو سازی، هواپیما سازی، صنایع ریلی، صنایع نیروگاهی، مجموعه های پتروشیمی و …

ویدئو
فرم استعلام قیمت

حجم مجاز: حداکثر 5 مگابایت. پسوند های مجاز: jpg, jpeg, png, pdf

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

Baces/Serie200

مشخصات فنی
Probing performances* Working volume Arm model
Volumetric accuracy Single point repeatability
0.065mm 0.040mm 2.6m M SERIE 200 ALUMINUM
0.095mm 0.068mm 3.2m G
0.210mm 0.098mm 4.2m XG
0.350mm 0.120mm 4.6m XL
توضیحات فنی

☑ توضیحات فنی:

تعداد محور: 6 محور و 7 محور
رنج اندازه گیری: M2600,G3200,XG4200,XL4600 mm
جنس بدنه: آلومینیوم

☑ نرم افزار:

polyworks,Geomagic,Power inspect,Plogonia
مقایسه نتایج اندازه گیری با CAD فایل
اندازه گیری تمام پارا مترهای سه بعدی
تلرانس گذاری هندسی
اسکن قطعات سه بعدی کوچک و بزرگ
گزارش گیری نتایج اندازه گیری با فرمت های WORD, Excel ,PDF، DXF,IJS

☑ کاربرد:

اندازه گیری قطعات سه بعدی، قالبها، گیج و فیکسچر ها
اندازه گیری و کنترل قطعات در کنار خط تولید و محیط های کارگاهی
مهندسی معکوس قطعات سه بعدی با استفاده از اسکنر های لیزری
مورد استفاده در صنایع مختلف: گروه های خودرو سازی، هواپیما سازی، صنایع ریلی، صنایع نیروگاهی، مجموعه های پتروشیمی و …

ویدئو
فرم استعلام قیمت

حجم مجاز: حداکثر 5 مگابایت. پسوند های مجاز: jpg, jpeg, png, pdf

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

خانهسوالاتتماسارتباط با ما