گواهینامه ها و تایید صلاحیت های شرکت مهر

شرکت مهندسی مهر

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون

شماره گواهینامه: NACI/Lab/105
سازمان اعطا کننده: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) - سازمان ملی استاندارد
از تاریخ:29 - مهر - 1396- تا تاریخ:28 - مهر - 1399

دانلود

فایل zip، حجم 4.2 مگابایت

دانلود

فایل pdf، حجم 4.2 مگابایت

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون

شماره گواهینامه: NACI/Lab/210
سازمان اعطا کننده: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) - سازمان ملی استاندارد
از تاریخ:29 - مهر - 1396- تا تاریخ:28 - مهر - 1399

دانلود

فایل zip، حجم 711.53 کیلوبایت

دانلود

فایل pdf، حجم 708.47 کیلوبایت

گواهینامه عضویت

شماره گواهینامه: 963
سازمان اعطا کننده: انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
از تاریخ:1396- تا تاریخ:1397

دانلود

فایل zip، حجم 204.87 کیلوبایت

دانلود

فایل pdf، حجم 204.89 کیلوبایت

Certificate-ISO 9001

شماره گواهینامه: IND11. 7566U
سازمان اعطا کننده: BUREAU VERITAS
از تاریخ:05 May, 2011- تا تاریخ:May, 2014 04

دانلود

فایل zip، حجم 347.59 کیلوبایت

دانلود

فایل pdf، حجم 449.29 کیلوبایت

پروانه پژوهش

شماره گواهینامه: الف01/69504
سازمان اعطا کننده: وزارت صنعت معدن و تجارت
از تاریخ:11-اذر-91- تا تاریخ:11-اذر-92

دانلود

فایل zip، حجم 112.44 کیلوبایت

دانلود

فایل pdf، حجم 155.97 کیلوبایت

انجمن آزمایشگاهای همکار آزمون و کالیبراسیون

شماره گواهینامه: 88-0103
سازمان اعطا کننده: ATCAL
از تاریخ::27-آذر-1391- تا تاریخ:27-آذر-1392

دانلود

فایل zip، حجم 863.66 کیلوبایت

دانلود

فایل pdf، حجم 890.43 کیلوبایت

انجمن آزمایشگاهای همکار ساپکو

شماره گواهینامه: 88-0103
سازمان اعطا کننده: ساپکو
از تاریخ:خرداد-1393-

دانلود

فایل zip، حجم 568.75 کیلوبایت

دانلود

فایل pdf، حجم 739.44 کیلوبایت