عضویت قطعی شرکت مهندسی مهر در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

شرکت مهندسی مقیاس همیشه ردیاب (مهندسی مهر) موفق به عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (دانش بنیان) گردید.

دانلود

فایل pdf، حجم ۶۳۲ کیلوبایت

دانلود

فایل zip، حجم ۹۸٫۱ کیلوبایت

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

شماره سند:۱۰۹۲۹۳

سازمان اعطا کننده:شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

از تاریخ:۱۱ شهریور ۱۳۹۷

دانلود

فایل pdf، حجم ۴٫۲ مگابایت

دانلود

فایل zip، حجم ۴٫۲ مگابایت

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون

شماره گواهینامه: NACI/Lab/105

سازمان اعطا کننده: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) – سازمان ملی استاندارد

از تاریخ:۲۹ – مهر – ۱۳۹۶-
تا تاریخ:۲۸ – مهر – ۱۳۹۹

دانلود

فایل pdf، حجم ۷۰۸٫۴۷ کیلوبایت

دانلود

فایل zip، حجم ۷۱۱٫۵۳ کیلوبایت

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون

شماره گواهینامه: NACI/Lab/210

سازمان اعطا کننده: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) – سازمان ملی استاندارد

از تاریخ:۲۹ – مهر – ۱۳۹۶-
تا تاریخ:۲۸ – مهر – ۱۳۹۹

دانلود

فایل pdf، حجم ۲۰۴٫۸۹ کیلوبایت

دانلود

فایل zip، حجم ۲۰۴٫۸۷ کیلوبایت

گواهینامه عضویت

شماره گواهینامه: ۹۶۳

سازمان اعطا کننده: انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو

از تاریخ:۱۳۹۶-
تا تاریخ:۱۳۹۷

دانلود

فایل pdf، حجم ۴۴۹٫۲۹ کیلوبایت

دانلود

فایل zip، حجم ۳۴۷٫۵۹ کیلوبایت

Certificate-ISO 9001

شماره گواهینامه: IND11. 7566U

سازمان اعطا کننده: BUREAU VERITAS

از تاریخ:۰۵ May, 2011-
تا تاریخ:May, 2014 04

دانلود

فایل pdf، حجم ۱۵۵٫۹۷ کیلوبایت

دانلود

فایل zip، حجم ۱۱۲٫۴۴ کیلوبایت

پروانه پژوهش

شماره گواهینامه: الف۰۱/۶۹۵۰۴

سازمان اعطا کننده: وزارت صنعت معدن و تجارت

از تاریخ:۱۱-اذر-۹۱-
تا تاریخ:۱۱-اذر-۹۲

دانلود

فایل pdf، حجم ۸۹۰٫۴۳ کیلوبایت

دانلود

فایل zip، حجم ۸۶۳٫۶۶ کیلوبایت

انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون

شماره گواهینامه: ۸۸-۰۱۰۳

سازمان اعطا کننده: ATCAL

از تاریخ::۲۷-آذر-۱۳۹۱-
تا تاریخ:۲۷-آذر-۱۳۹۲

دانلود

فایل pdf، حجم ۶۳۲ کیلوبایت

دانلود

فایل zip، حجم ۹۸٫۱ کیلوبایت

انجمن آزمایشگاه های همکار ساپکو

شماره گواهینامه: ۸۸-۰۱۰۳

سازمان اعطا کننده: ساپکو

از تاریخ:خرداد-۱۳۹۳-