خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت شرکت مهندسی مهر

آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون مهر یکی از کارآمدترین مراجع برای ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه انجام خدمات آزمون و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری می باشد.

این آزمایشگاه قابلیت اطمینان به نتایج و ردیابی داده های آزمون و کالیبراسیون خود را از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و به کارگیری رویه های حرفه ای مناسب و روش های استاندارد ملی و بین المللی (ISIRI, ASTM, ISO, DIN, …) به مشتریان خود نشان می دهد و بدین منظور موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است:

  1. تلاش مستمر در ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب در جهت افزایش رضایت مندی مشتریان.
  2. ارتقاء سطح دانش، مهارت و کارایی کارکنان از طریق آموزش های برننامه ریزی شده و مستمر.
  3. بهبود مستمر در مجموعه فعالیت ها و فرآیندهای آزمایشگاه.
  4. پیگیری به موقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان.
  5. ایجاد ارتباط موثر با تامین کنندگان و پیمانکاران به منظور تامین منابع و خدمات مورد نیاز.
  6. انجام کالیبراسیون ها و آزمون ها با استفاده از تجهیزات حرفه ای تحت شرایط محیطی مناسب.
  7. بکارگیری افراد توانمند و ذی صلاح در آزمایشگاه جهت اطمینان از انجام صحیح و دقیق فعالیت های مرتبط با آزمون و کالیبراسیون.
  8. توسعه دامنه فعالیت های مرتبط با آزمون و کالیبراسیون از طریق انجام مطالعات و خرید تجهیزات.
  9. استفاده از آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی و ملی و متون فنی جهت انجام کالیبراسیون و آزمون.
  10. مدیریت تعهد می نماید که منافع کارکنان آزمایشگاه مستقل از منافع شرکت بوده و کارکنان از هرگونه فشار داخلی و خارجی که اثر نامطلوبی بر کیفیت کار آزمایشگاه داشته، مبرا می باشد.

 

جهت حصول به موارد فوق، آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون مهر، سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس الزامات استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025:2005 قرار داده است و مدیریت ارشد آزمایشگاه خود را ملزم و متعد می داند منابع و امکانات لازم جهت تحقق اهداف، برآورده سازی الزامات این استاندارد و بهبود را فراهم آورد و اثربخشی آن را در دوره های معین مورد بررسی قرار می دهد. اطمینان دارم که کلیه همکاران در جهت رعایت، اجرا و برقرار نگه داشتن این خط مشی، همواره همکاری های لازم را مبذول خواهند داشت.

آیا به کمک نیاز دارید؟ از طریق واتس اپ با ما گفتگو کنید.
یک گفتگو را شروع کنید.
سلام! شما می‌توانید از طریق واتس‌اپ با کارشناسان شرکت مهر در ارتباط باشید.