آزمایشگاه کالیبراسیون مراجع سختی سنجی

آزمایشگاه کالیبراسیون مراجع سختی سنجی

سختی سنجی یک آزمون مکانیکی ارزشمند، واضح و معمول که حدود 250 سال است که در اشکال مختلف برای اکثر مواد و خصوصا فلزات مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمایشگاه کالیبراسیون مراجع سختی سنجی شرکت مهندسی مهر به عنوان تنها مرجع سختی سنجی فلزات در ایران پس از سرمایه گزاری مناسب در این بخش و پرورش کارشناسان خبره و دوره دیده جهت تامین نیاز صنعت کشور در حوزه سختی سنجی و اخذ تائیدیه از سازمان ملی استاندارد موفق به انجام موارد زیر گردیده است: 

کالیبراسیون تست بلوک های برینل HB2.5×62.5-HB2.5×187.5-…………..
کالیبراسیون تست بلوک های میکرو ویکرز – ماکرو ویکرز از 0.025Kg.f تا 100Kg.f
کالیبراسیون تست بلوک های راکول و سوپر راکول HRA-HRB-HRC-HRN-HRT

کالیبراسیون انواع دستگاه های سختی سنج یونیورسال (راکول – سوپرفیشیال – ویکرز – میکرو ویکرز- برینل) به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود.

 کالیبراسیون دستگاه های سختی سنج راکول

1- کالیبراسیون نیروی دستگاه
2- کالیبراسیون Hysteresis
3- کالیبراسیون سیکل دستگاه
4- کالیبراسیون عمق نفوذ

 

 کالیبراسیون دستگاه های سختی سنجی ویکرز – میکرو ویکرز

1- کالیبراسیون نیرو
2- کالیبراسیون ایندنتور
3- کالیبراسیون قرائت دستگاه
4- کالیبراسیون سیکل دستگاه

 

 کالیبراسیون دستگاه های سختی سنجی برینل

1- کالیبراسیون نیرو
2- کالیبراسیون ایندنتور
3- کالیبراسیون دستگاه قرائت قطر
4- کالیبراسیون سیکل دستگاه

 کالیبراسیون دستگاه های سختی سنج راکول

کالیبراسیون با استفاده از تست بلوک های مرجع راکول

 

 کالیبراسیون دستگاه برینل

کالیبراسیون با تست بلوک های مرجع برینل

 

 کالیبراسیون دستگاه میکرو ویکرز و ماکرو ویکرز

کالیبراسیون با تست بلوک های مرجع ویکرز

آیا به کمک نیاز دارید؟ از طریق واتس اپ با ما گفتگو کنید.
یک گفتگو را شروع کنید.
سلام! شما می‌توانید از طریق واتس‌اپ با کارشناسان شرکت مهر در ارتباط باشید.