آزمایشگاه کالیبراسیون مراجع سختی سنجی

سختی سنجی یک آزمون مکانیکی ارزشمند، واضح و معمول که حدود 250 سال است که در اشکال مختلف برای اکثر مواد و خصوصا فلزات مورد استفاده قرار می گیرد.


در این راستا شرکت مهندسی مهر به عنوان تنها مرجع سختی سنجی فلزات در ایران پس از سرمایه گزاری مناسب در این بخش و پرورش کارشناسان خبره و دوره دیده جهت تامین نیاز صنعت کشور در حوزه سختی سنجی و اخذ تائیدیه از سازمان ملی استاندارد موفق به انجام موارد زیر گردیده است:
  • - کالیبراسیون تست بلوک های راکول و سوپر راکول HRA-HRB-HRC-HRN-HRT

  • - کالیبراسیون تست بلوک های میکرو ویکرز – ماکرو ویکرز از 0.025Kg.f تا 100Kg.f

  • - کالیبراسیون تست بلوک های برینل HB2.5x62.5-HB2.5x187.5-…………..

کالیبراسیون انواع دستگاه های سختی سنج یونیورسال (راکول – سوپرفیشیال – ویکرز - میکرو ویکرز- برینل) به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود.

کالیبراسیون به روش مستقیم


کالیبراسیون به روش غیر مستقیم


X