آزمایشگاه کالیبراسیون مراجع استاندارد ابعادی


آزمایشگاه Reference مراجع ابعادی شرکت مهندسی مهر با قابلیت ردیابی تا استانداردهای بین المللی مفتخر است به عنوان تنها آزمایشگاه مرجع در زمینه ی طول، فرم، زبری و زاویه نیاز صنایع و آزمایشگاه های مختلف کالیبراسیون در کشور را به این خدمات رفع نماید.

بسیاری از خدمات ارائه شده در این آزمایشگاه به صورت انحصاری در ایران بوده و اسکوپ این آزمایشگاه دربین آزمایشگاه های کشور کامل ترین، جامع ترین و دقیق ترین می باشد.مراجع ابعاد شامل: طول، فرم، زبری و زاویه می باشد.
کالیبراسیون مراجع طول:
آزمایشگاه مهر به صورت انحصاری کالیبراسیون بلوک سنجه های گرید 2و1و0 در گستره ی 500-1000 mm و همچنین بلوک سنجه های گرید K در گستره ی 125-1000 mm را انجام می دهد.

مراجع طول که توسط شرکت مهر کالیبراسیون آنها انجام می شود:

1-بلوک سنجه و بلوک سنجه میله ای و لوازم جانبی آنها
2-چک مسترها و کالیبراتورها
3-گیج های رینگی و توپی مرجع
4-خط کش های شیشه ای مرجع و مقیاس های شیشه ای مرجع
5-کالیبراتور بلوک سنجه و دستگاه ULM
6-فیلم مرجع ضخامت سنج
 

کالیبراسیون مراجع فرم:

1-اپتیکال فلت و اپتیکال پارالل
2-گونیای مرجع و میز صفحه صافی گرانیتی
3-فیلیک، نیم کره مرجع، کره مرجع، سیلندر استاندارد
4-تراز الکترونیکی(1 قلو – 2قلو)
5-کالیبراتور بلوک سنجه و دستگاه ULM
5-Straight edge گرانیتی

کالیبراسیون مراجع زاویه:

1-Rotary table و Indexing table
2-اتوکالیماتور
3-پلیگان و گیج های زاویه مرجع
4-میز سینوسی
 

مراجع زبری:

1-تست بلوک های زبری RaوR2
2-دستگاه زبری سنجی RaوR2وRmax
X