آزمایشگاه کالیبراسیون مراجع استاندارد ابعادی

کالیبراسیون تجهیزات مرجع و استانداردهای کاری با استفاده از مراجع ثانویه و اولیه

آزمایشگاه کالیبراسیون مراجع استاندارد ابعادی شرکت مهندسی مهر با قابلیت ردیابی تا استانداردهای بین المللی مفتخر است به عنوان تنها آزمایشگاه مرجع در زمینه ی طول، فرم، زبری و زاویه نیاز صنایع و آزمایشگاه های مختلف کالیبراسیون در کشور را به این خدمات رفع نماید.

بسیاری از خدمات ارائه شده در این آزمایشگاه به صورت انحصاری در ایران بوده و اسکوپ این آزمایشگاه دربین آزمایشگاه های کشور کامل ترین، جامع ترین و دقیق ترین می باشد.

مراجع ابعاد شامل: طول، فرم، زبری و زاویه می باشد.

کالیبراسیون مراجع طول:

آزمایشگاه مهر به صورت انحصاری کالیبراسیون بلوک سنجه های گرید ۲و۱و۰ در گستره ی ۵۰۰-۱۰۰۰ mm و همچنین بلوک سنجه های گرید K در گستره ی ۱۲۵-۱۰۰۰ mm را انجام می دهد.

کالیبراسیون مراجع فرم:

1-اپتیکال فلت و اپتیکال پارالل
۲-گونیای مرجع و میز صفحه صافی گرانیتی
۳-فیلیک، نیم کره مرجع، کره مرجع، سیلندر استاندارد
۴-تراز الکترونیکی(۱ قلو – ۲قلو)
۵-کالیبراتور بلوک سنجه و دستگاه ULM
۵-Straight edge گرانیتی

کالیبراسیون مراجع طول:

1-بلوک سنجه و بلوک سنجه میله ای و لوازم جانبی آنها
۲-چک مسترها و کالیبراتورها
۳-گیج های رینگی و توپی مرجع
۴-خط کش های شیشه ای مرجع و مقیاس های شیشه ای مرجع
۵-کالیبراتور بلوک سنجه و دستگاه ULM
۶-فیلم مرجع ضخامت سنج

مراجع زبری:

1-تست بلوک های زبری RaوR2
۲-دستگاه زبری سنجی RaوR2وRmax

کالیبراسیون مراجع زاویه:

1-Rotary table و Indexing table
۲-اتوکالیماتور
۳-پلیگان و گیج های زاویه مرجع
۴-میز سینوسی