آزمایشگاه کالیبراسیون مراجع استاندارد ابعادی کالیبراسیون تجهیزات مرجع و استانداردهای کاری با استفاده از مراجع ثانویه و اولیه

آزمایشگاه کالیبراسیون مراجع استاندارد ابعادی شرکت مهندسی مهر با قابلیت ردیابی تا استانداردهای بین المللی مفتخر است به عنوان تنها آزمایشگاه مرجع در زمینه ی طول، فرم، زبری و زاویه نیاز صنایع و آزمایشگاه های مختلف کالیبراسیون در کشور را به این خدمات رفع نماید.

بسیاری از خدمات ارائه شده در این آزمایشگاه به صورت انحصاری در ایران بوده و اسکوپ این آزمایشگاه دربین آزمایشگاه های کشور کامل ترین، جامع ترین و دقیق ترین می باشد.

مراجع ابعاد شامل: طول، فرم، زبری و زاویه می باشد.

کالیبراسیون مراجع طول:

آزمایشگاه مهر به صورت انحصاری کالیبراسیون بلوک سنجه های گرید 2و1و0 در گستره ی 500-1000 mm و همچنین بلوک سنجه های گرید K در گستره ی 125-1000 mm را انجام می دهد.

کالیبراسیون مراجع فرم:

 1. اپتیکال فلت و اپتیکال پارالل
 2. گونیای مرجع و میز صفحه صافی گرانیتی
 3. فیلیک، نیم کره مرجع، کره مرجع، سیلندر استاندارد
 4. تراز الکترونیکی(1 قلو – 2قلو)
 5. کالیبراتور بلوک سنجه و دستگاه ULM
 6. Straight edge گرانیتی

کالیبراسیون مراجع طول:

 1. بلوک سنجه و بلوک سنجه میله ای و لوازم جانبی آنها
 2. چک مسترها و کالیبراتورها
 3. گیج های رینگی و توپی مرجع
 4. خط کش های شیشه ای مرجع و مقیاس های شیشه ای مرجع
 5. کالیبراتور بلوک سنجه و دستگاه ULM
 6. -فیلم مرجع ضخامت سنج

مراجع زبری:

 1. تست بلوک های زبری RaوR2
 2. دستگاه زبری سنجی RaوR2وRmax

کالیبراسیون مراجع زاویه:

 1. Rotary table و Indexing table
 2. اتوکالیماتور
 3. پلیگان و گیج های زاویه مرجع
 4. میز سینوسی
خانهسوالاتتماسارتباط با ما