معرفی آزمایشگاه های شرکت مهندسی مهر

مجموعه آزمایشگاه های اندازه گیری و کالیبراسیون مهر در فضائی به وسعت 800 متر مربع مشتمل بر 5 آزمایشگاه، مرکز آموزش، بخش خدمات مهندسی و کارگاه تعمیرات و سرویس به همت کارشناسان مجرب مترولوژی و کالیبراسیون کشور طراحی و راه اندازی گردیده است. این مجموعه آزمایشگاهی مجهزترین و کاملترین امکانات و دانش فنی کالیبراسیون ابعادی و سختی سنجی کشور را ایجاد نموده و خدمات خود را به عنوان بالاترین مرجع کالیبراسیون ایران و خاورمیانه به صنایع کشور ارائه می نماید. کلیه آزمایشگاه های مهندسی مهر دارای شرایط محیطی استاندارد بر اساس الزامات ISO/IEC 17025 توسط کارشناسان فنی مهر طراحی و ساخته شده اند.

lab-wide-optimized

آزمایشگاه کالیبراسیون


شرایط محیطی Temp:20±2◦c


تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 به شماره گواهی نامه NACI 105

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه اندازه گیری ابعادی


شرایط محیطی Temp:20±2◦cتایید صلاحیت ISO/IEC 17025 به شماره گواهی نامه NACI 210

اطلاعات بیشتر


 
 
اندازه گیری و کالیبراسیون پل اصلی گذر از صنعت وابسته به صنعت مستقل