معرفی آزمایشگاه های شرکت مهندسی مهر

 

مجموعه آزمایشگاه های اندازه گیری و کالیبراسیون مهر در فضائی به وسعت 800 متر مربع مشتمل بر 5 آزمایشگاه، مرکز آموزش، بخش خدمات مهندسی و کارگاه تعمیرات و سرویس به همت کارشناسان مجرب مترولوژی و کالیبراسیون کشور طراحی و راه اندازی گردیده است. این مجموعه آزمایشگاهی مجهزترین و کاملترین امکانات و دانش فنی کالیبراسیون ابعادی و سختی سنجی کشور را ایجاد نموده و خدمات خود را به عنوان بالاترین مرجع کالیبراسیون ایران و خاورمیانه به صنایع کشور ارائه می نماید. کلیه آزمایشگاه های مهندسی مهر دارای شرایط محیطی استاندارد بر اساس الزامات ISO/IEC 17025 توسط کارشناسان فنی مهر طراحی و ساخته شده اند.

 
Calibration Hierarchy Trace ability to International Standards

هرم سلسله مراتب کالیبراسیون

قابلیت ردیابی به استاندارد های بین المللی 
 
اندازه گیری و کالیبراسیون پل اصلی گذر از صنعت وابسته به صنعت مستقل