آزمایشگاه اندازه گیری دقیق ابعادی

آزمایــشگاه انـدازه گیری دقیق ابعادی شرکت مهندسی مهر بـعنوان بنیانگذار و پیشرو در صنعت اندازه شنـــاسی و اندازه گیــری دقیق با استــفاده از پـرسنل با تجــربه همچنین امــکانات گســترده آزمایشگاهی خود قادر به ارائـه انواع خدمــات اندازه گیری ذیـل می باشد:

خدمات اندازه گیری سه بعدی با استفاده از دستگاه CMM:

☑ اندازه گیری سه بعدی و تلرانس های هندسی قطعات
☑ اندازه گیری و مقایسه قطعات با CAD مدل و ارائه گزارش های گرافیکی
☑ اسکن قطعات با استفاده از Scanning probe system با خروجی IGES[/list]

خدمات اندازه گیری و اسکن سه بعدی با استفاده از دستگاه CMM پرتابل:

☑ اندازه گیری سه بعدی فیکسچرها، قالب ها و اسکن قطعات غیر قابل حمل با استفاده از Portable CMM در محل مشتری

خدمات اندازه گیری با استفاده از دستگاه ویدیویی (VMM or VMS):

☑ا ندازه گیری دو و نیم بعدی تصویری قطعات لاستیکی و پلاستیکی، دمبل های برشی و قطعات
☑ اسکن قطعات به صورت اتوماتیک و یا نقطه برداری با فرمت خروجی DXF

خدمات اندازه گیری تلرانس های فرم و موقعیت با استفاده از دستگاه گردی سنج:

اندازه گیری تلرانس های فرم قطعات
◍ راستی Straightness
◍ تختی Flatness
◍ گردی Roundness
◍ استوانه ای Cylindricity
◍ هم مرکزی Concentricity[/list]

خدمات آزمون سختی سنجی:

☑ آزمون سختی سنجی ماکرو(راکول، برینل، ویکرز و سوپرفیشیال)
☑ آزمون سختی سنجی میکرو ویکرز
☑ (10grf-1000grf)

خانهسوالاتتماسارتباط با ما