آزمایشگاه اندازه گیری دقیق ابعادی

آزمایشگاه اندازه گیری شرکت مهندسی مهر بعنوان بنیانگذار و پیشرو در صنعت اندازه شناسی و اندازه گیری دقیق با استفاده از پرسنل با تجربه همچنین امکانات گسترده آزمایشگاهی خود قادر به ارائه انواع خدمات اندازه گیری ذیل می باشد:

خدمات اندازه گیری سه بعدی با استفاده از دستگاه CMM:

☑اندازه گیری سه بعدی و تلرانس های هندسی قطعات
☑اندازه گیری و مقایسه قطعات با CAD مدل و ارائه گزارش های گرافیکی
☑اسکن قطعات با استفاده از Scanning probe system با خروجی IGES

خدمات اندازه گیری و اسکن سه بعدی با استفاده از دستگاه CMM پرتابل:

☑اندازه گیری سه بعدی فیکسچرها، قالب ها و اسکن قطعات غیر قابل حمل با استفاده از Portable CMM در محل مشتری

خدمات اندازه گیری با استفاده از دستگاه ویدیویی (VMM or VMS):

☑اندازه گیری دو و نیم بعدی تصویری قطعات لاستیکی و پلاستیکی، دمبل های برشی و قطعات
☑اسکن قطعات به صورت اتوماتیک و یا نقطه برداری با فرمت خروجی DXF

خدمات اندازه گیری تلرانس های فرم و موقعیت با استفاده از دستگاه گردی سنج:

☑اندازه گیری تلرانس های فرم قطعات
◍راستی Straightness
◍تختی Flatness
◍گردی Roundness
◍استوانه ای Cylindricity
◍هم مرکزی Concentricity

خدمات آزمون سختی سنجی:

☑آزمون سختی سنجی ماکرو(راکول، برینل، ویکرز و سوپرفیشیال)
☑آزمون سختی سنجی میکرو ویکرز
(10grf-1000grf)

X