گیج های کنترلی برو- نرو

گیج توپی برو - نرو

0.5-500mm گستره اندازه گیری

استاندارد ساخت DIN 7150-2, DIN7172, DIN7164

 - بر اساس استاندارد درخواستی و نقشه ساخت قابل سفارش می باشد.

 - با متریال تنگستن کارباید و همچنین پوشش نیترید تیتانیوم قابل سفارش می باشد.

پین گیج
 
0.1-20mm گستره اندازه گیری 
 
±0.001mm OR ± 0.002mm Tolerance استاندارد ساخت 
Steps of 0.01, 0.02, 0.1 mm
 
 - بر اساس نقشه ساخت قابل سفارش می باشد.

گیج رینگی برو - نرو و رینگ تنظیم

0.5-500mm گستره اندازه گیری

استاندارد ساخت DIN 2250, DIN 2254

- بر اساس استاندارد درخواستی و نقشه ساخت قابل سفارش می باشد.

- با متریال تنگستن کارباید و همچنین پوشش نیترید تیتانیوم قابل سفارش می باشد.

گیج دهانه اژدری

0.5-320mm گستره اندازه گیری

استاندارد ساخت DIN2231, DIN2230, DIN2235

- بر اساس استاندارد درخواستی و نقشه ساخت قابل سفارش می باشد.

گیج های توپی و رینگی مخروطی

استاندارد ساخت DIN2079, 2080,229, 230, 234, 235

- بر اساس استاندارد درخواستی و نقشه ساخت قابل سفارش می باشد.


 

 

 

برای اطلاعات خرید با ما تماس بگیرید