پیام مدیریت1392/09/02  print

   مترولوژي علم اندازه گيري است و هرآنچه با اندازه گيري معلوم گردد در محدوده اين علم قرار مي گيرد. بعنوان نمونه كنترل ابعاى يك جسم و يا برآورد وزن يك قطعه با استفاده از معيارهايي است كه در علم مترولوژي تبيين شده اند و ميتوان به جرات ادعا كرد كه پيشرفت هايي كه در حوزه اين علم مادر به ويژه در دهه هاي اخير حاصل شده است كمك شاياني به رشد و تعالي ساير علوم نموده است.

    صنعت ساخت تجهيزات اندازه گيري دقيق از جمله صنايع بسيار پيشرفته محسوب شده و شركت هاي محدودي در دنيا به ساخت اينگونه تجهيزات مبادرت مي نمايند. خوشبختانه در كشور ما نيز چند سالي است كه به همت برخي از علاقمندان عرصه صنعت جهات مختلف علم اندازه گيري بيشتر مورد توجه قرار گرفته و گام هايي در راستاي خودكفايي كشور در اين زمينه مهم و استراتژيك برداشته شده است.

    در اين راستا شركت مهندسي مهر - كه به گواه بسياري از صاحب نظران از ديرباز به عنوان يكي از پيشگامان صنعت اندازه گيري و كاليبراسيون در كشور مطرح بوده است - همواره آرمان اصلي خود را تلاش در راه نوآوري و ارتقاء تجهيزات مختلف اين زمينه علمي دانسته در عين حال نسبت به پرورش كارشناسان و متخصصين حوزه مذكور اهتمام ورزيده است.

اعتقاد من اين است كه ؛

·   بدون كاليبراسيون نمي توان اندازه گيري كرد.

·   بدون اندازه گيري نمي توان تحقيق، بررسي و كنترل نمود.

·   بدون تحقيق و بررسي نمي توان در عرصه علم و صنعت پيشرفت كرد.