شعار روز جهانی اندازه شناسی 20171395/12/17  print

 

 

Metrology 2017

Measurement for transport

 

به گزارش مرکز اندازه شناسی، شعار روز جهانی اندازه شناسی 2017  با عنوان اندازه شناسی در حمل و نقل تعیین شده است.
شعار روز جهانی اندازه شناسی 2017 به دلیل نقش کلیدی حمل و نقل در دنیای مدرن انتخاب شده است. ما نه تنها خودرا تغییر می دهیم، بلکه غذایی که می خوریم، لباسی که می پوشیم، اجناسی که استفاده می کنیم، و به آنها وابسته هستیم نیز در حال تغییر هستند. انجام کار ها با خیال آسوده و ایمن  و با حداقل تاثیرات محیطی ، نیازمند طیف گسترده ای از اندازه گیری ها است.
در واقع ، اندازه شناسی  علم اندازه گیری است و نقش عمده ای در کشفیات علمی و نوآوری، تولید صنعتی و تجارت بین المللی ، توسعه و بهبود کیفیت زندگی و حمایت از محیط زیست جهانی دارد.
روز جهانی اندازه شناسی گرامیداشت سالانه امضاء کنوانسیون متر است که در 20 می 1875 توسط نمایندگان هفده کشور انجام شد. این کنوانسیون چارچوب همکاری های جهانی در علم اندازه شناسی صنعتی، تجاری و کاربردهای اجتماعی آن را ترسیم می کند.

گرامیداشت روز جهانی اندازه شناسی کار مشترک دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها BIPM و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی OIML می باشد .