کالیبراسیون وزنه مرجع یک کیلوگرم ایران بعد از 43 سال1395/12/17  print

به گزارش مرکز اندازه شناسی، در حاشیه نشست آموزشی و هم اندیشی مدیران کل ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد، وزنه کیلوگرم کالیبره شده ایران رونمایی شد.،خسرو معدنی پور، رئیس مرکز اندازه شناسی با بیان اینکه برای نخستین بار پس از ۴۳ سال، کیلوگرم ایران برای کالیبراسیون و مشخص شدن درصد خطا به سازمان جهانی اندازه شناسی در پاریس فرستاده شده بود، به مقایسه جایگاه اندازه شناسی ایران با دیگر کشور های منطقه پرداخت.
.وی، یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور را مبانی اندازه شناسی دانست و آزمایشگاه های موجود در سازمان استاندارد و اهمیت آنها را برشمرد.