عضویت ایران در سازمان اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه1396/04/21  print

همایش روز جهانی اندازه شناسی

 

خسرو معدنی پور ، رییس مرکز اندازه شناسی ایران در دومین کنفرانس اندازه شناسی ایران با بیان اینکه مقدمات این عضویت فراهم شده است، گفت:موافقتنامه عضویت در سازمان اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه تهیه شده است.

وی اضافه کرد: بعد از چهل و سه سال توانسته ایم وزنه یک کیلوگرمی را کالیبره و مقاومت استاندارد مرجع را پیگیری کنیم و آزمایشگاه مرجع ملی اندازه شناسی نیز تجهیز و مورد استفاده در این حوزه قرار می گیرد.

معدنی پور گفت: به دنبال این هستیم تا آزمایشگاه های مرجع دیگر را نیز تجهیز کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه اندازه شناسی قانونی نیز در سه حوزه نظارت بر توزین سبک، سنگین و نازل های سوخت مایع فعالیت کرده ایم و از امسال CNG نیز بر فعالیت های ما افزوده شده است.

معدنی پور با بیان اینکه یکی از اهداف مرکز اندازه شناسی وارد کردن دانشگاهیان به اندازه شناسی است، افزود:با توجه به اینکه امسال از سوی سازمان های بین المللی اندازه شناسی در حمل و نقل تعیین شده، به همین منظور به دنبال این هستیم که در حوزه حمل ونقل فعالیت کنیم.

رییس مرکز اندازه شناسی ایران افزود: درصدد ایجاد سامانه توزین در حال حرکت در کشور هستیم.

دومین کنفرانس اندازه شناسی ایران و نهمین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در روز سه شنبه 20 تیرماه سال جاری در کرج آغاز به کار کرد.

قرائت پیام روسای دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها و دفتر بین المللی اندازه شناسی قانونی، سخنرانی نماینده مرکز اندازه شناسی RISE سوئد، ارایه سخنرانی های عمومی کنفرانس و سخنرانی های تخصصی کنفرانس از جمله برنامه های روز اول این کنفرانس بود.

همچنین قرار است در دومین کنفرانس اندازه شناسی ایران رییس مرکز اندازه شناسی و رییس سازمان ملی استاندارد ایران سخنرانی کنند.